×

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji, „3 za 2”, realizowanej w sklepie internetowym https://makadamia.pl

§ 1.Kto jest Organizatorem Promocji?

Organizatorem Promocji jest Firma Handlowa Makadamia Agata Hamara z siedzibą przy ul. Bór 199, 42-202 Częstochowa, NIP 5732661614, REGON 241592130.

§ 2. Zasady Promocji

W okresie trwania promocji, Organizator umożliwia Klientom, którzy dokonają w sklepie internetowym i stacjonarnym jednoczesnego zakupu co najmniej trzech produktów promocyjnych i uzyskania rabatu w wysokości 100% na najtańszy z nich. Rabat odliczany jest od aktualnej ceny towaru objętego promocją. W przypadku wybrania większej ilości produktów, niż trzy, rabat zostanie naliczony za jeden, najtańszy produkt.

Produktami promocyjnymi są wszystkie produkty z zakładki wyprzedaż zawarte w ofercie sklepu i dostępne w okresie trwania Promocji. Wskazany rabat dotyczy tylko produktów przecenionych, nie łączy się z innymi akcjami rabatowymi Organizatora. Akcją Promocyjną nie są objęte zakupy hurtowe.

Chęć przystąpienia do promocji w sklepie stacjonarnym należy zgłosić przed wystawieniem dokumentu fiskalnego. W sklepie internetowym rabat zostanie naliczony po dodaniu odpowiedniej ilości produktów promocyjnych do koszyka zakupów.

§3. Jaki jest okres trwania Promocji?

Promocja obowiązuje w dniach: 28.06-04.07.2021

                                                                                                                  §4. Zwrot i wymiana Towarów

Odstąpienie od umowy zawartej w ramach niniejszej Promocji jest możliwe w stosunku do całego zestawu lub do wybranych produktów z zamówienia, jednakże wtedy rabat zostanie rozłożony równomiernie na wszystkie produkty.

§ 5. Reklamacja odnośnie zasad Promocji

Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszej Promocji winny być zgłaszane w ciągu 14 dni od dnia zakończenia Promocji na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres poczty elektronicznej: sklep@makadamia.pl z dopiskiem „Reklamacja”.

Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 14 dni, od chwili jej otrzymania. Klient zostanie poinformowany pisemnie, na adres podany w reklamacji, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej, według wyboru Klienta.

§6. Postanowienia końcowe.

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna do wglądu w sklepie internetowym oraz w siedzibie Organizatora. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu lub do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji, bez uszczuplenia praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Organizator porozumiewa się z Uczestnikami telefonicznie, mailowo oraz pisemnie - w przypadku podania przez Klienta będącego Konsumentem danych umożliwiających taki kontakt.

Rejestracja

Zarejestruj nowe konto

Masz już konto?
Zaloguj się lub Zresetuj hasło